"Imam 65 i moj mozak je zdrav"

Žao mi je, registracija je završena.

Okrugli sto

Okrugli sto koji okuplja zainteresovane strane: 1. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK - izvršne vlasti koja implementira i nadzire implementaciju politika i strategija 2. Zavod za javno zdravstvo HNK - javne ustanove zadužene za prevenciju i praćenje stanja u oblasti zdravstva 3. Kantonalne javne ustanove za smještaj starijih osoba 4. Centra za demenciju - ustanove koja se bavi cijelokupnom tematikom demencije od dijagnosticiranja do post-dijagnostičke podrške, edukacije i savjetovanja 5. Alzheimer udruženja AiR - Alzheimer BiH - krovnog udruženja za borbu sa demencijom koje podiže svijest i bori se sa predrasudama o demenciji u BH društvu te gradi empatično i inkluzivno društvo te zastupa prava osoba sa demencijom


  • Datum: 26.09.2023 11:00
  • Lokacija: Vijećnica grad Mostar (Mapa)

Čitaj više

Prethodni događaji

NaslovDatumLokacija
Okrugli sto 21 Sep 2023Zmaja od Bosne 8, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Okupljanje 20 Sep 2023Nahorevska 103
Okupljanje 19 Sep 2023Patriotske lige 46, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Okupljanje 18 Sep 2023Muhameda Ef. Pandže 37, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Okupljanje 13 Sep 2023Azize Šaćirbegović 96, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Okupljanje 12 Sep 2023Džemala Bijedića 63
Okupljanje 11 Sep 2023Samira Ćatovića Kobre 39, Ilidža, Bosna i Hercegovina
Okupljanje 07 Sep 2023Trg Branilaca Hrasnice bb