Žao mi je, registracija je završena.

Okrugli sto koji okuplja zainteresovane strane: 1. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK - izvršne vlasti koja implementira i nadzire implementaciju politika i strategija 2. Zavod za javno zdravstvo HNK - javne ustanove zadužene za prevenciju i praćenje stanja u oblasti zdravstva 3. Kantonalne javne ustanove za smještaj starijih osoba 4. Centra za demenciju - ustanove koja se bavi cijelokupnom tematikom demencije od dijagnosticiranja do post-dijagnostičke podrške, edukacije i savjetovanja 5. Alzheimer udruženja AiR - Alzheimer BiH - krovnog udruženja za borbu sa demencijom koje podiže svijest i bori se sa predrasudama o demenciji u BH društvu te gradi empatično i inkluzivno društvo te zastupa prava osoba sa demencijom


  • Datum: 26.09.2023 11:00
  • Lokacija: Vijećnica grad Mostar (Mapa)

Opis