publikacije


Demencija u vrijeme pandemije Covid19-preporuke

Demencija u vrijeme pandemije Covid19-preporuke

Preporuke koje definišu kako pristupati problemu demencije u vrijeme pandemije Covid19

Čitaj više  
Demencija iz ugla primarne zdravstvene zaštite

Demencija iz ugla primarne zdravstvene zaštite

Vodič za primarnu zdravstvenu zaštitu koji sadrži osnovne podatke o demenciji, uzrocima, toku, bolestima koje nose demenciju te donosi Protokol istraživanja radi uspostavljanja dijagnoze kao i par testova koji se mogu provesti u ambulantama a kojima je cilj potvrditi sumnju na demenciju. Udžbenik koji treba imati svaki ljekar porodične medicine na svome stolu

Demencija - šta i kako dalje

Demencija - šta i kako dalje

Udžbenik za: medicinske tehničare i njegovatelje koji će saznati sve o demenciji, nastanku, toku bolesti, fazama, potrebama osoba pogođenih demencijom, načinima njege i mjerama za prevazilaženje poremećaja ponašanja. Knjiga je odličan vodič koji će osobi koja živi sa demencijom pružiti sve informacije o bolesti i pripremama za teža stanja kao i vidovima podrške i načinima usporavanja bolesti.

Čitaj više