• Centar za demenciju; Tekija br.52; Sarajevo, Bosnia and Herzegovina