•  24.09.2022 08:30
  •   hotel ibis Styles, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Dementia Master Class je edukativni dio iCoDem/22 "Znanjem prema boljem društvu" predviđen za proširenje znanja o demenciji i dobivanju novih vještina i alata u radu sa osobama sa demencijom ciljana grupa su: ljekari porodične medicine, medicinske sestre, socijalni radnici, psiholozi, terapeuti, njegovatelji

  •  23.09.2022 16:00 - 25.09.2022 15:00
  •   hotel ibis Styles, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Zatvorene prijave za besplatno učešće u Panelima iCoDem/22 Registrujte svoje prisustvo čim prije jer je ostalo nešto mijesta za učesnike koji plačaju Potvrdu o učešću.