Alzheimer communities in SE Europe - the new vision

Alzheimer communities in SE Europe - the new vision

predavanje o sasvim novoj viziji života za osobe sa demencijom

Čitaj više