PROGRAM PODRŠKE NJEGOVATELJIMA

PROGRAM PODRŠKE NJEGOVATELJIMA

Ko obavlja ulogu njegovatelja? Njegovatelji osobe koja pati od demencije su: 1. supružnik u prvom redu, 2. djeca, 3. treće osobe, 4. medicinska lica u gerontološkim centrima i palijativnim ustanovama, 5. ne-medicinska lica u staračkim domovima i ustanovama socijalne zaštite Od trenutka kada pogođena osoba počne iskazivati simptome i njena prva okolina primijeti da pogođena osoba ima umanjenje psiho-fizičkih sposobnosti te sve veći gubitak prethodno naučenih vještina što utječe na njen svakodnevni život i njegovu organizaciju ulogu njegovatelja preuzima supružnik ili djeca. Napredovanjem bolesti uključuju se treća lica čiji se broj postepeno povećava do smještanja u Ustanovu kada njegu preuzimaju medicinska ili stručnija lica. Stoga se njegovatelji dijele na 1. neformalne i 2. formalne

Nauči više
PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

je nužno kako bi pomoglo njegovateljima u prevladavanju nagomilanog stresa, nošenja sa anksioznošću, borbom sa depresivnim epizodama te radi pomoći kod samooptuživanja i emotivne nestabilnosti.

Nauči više