Aducanumab - odobren od FDA

Aducanumab - odobren od FDA

06.05.2020

Danas 07. Juni 2021. je američka agencija za kontrolu hrane i lijekova FDA odobrila lijek za blagu fazu demencije i blagi kognitivni poremećaj. Lijek pod nazivom ADUHELM, proizvođača Biogen je prvi novi lijek uveden u terapiju demencije nakon 2003. Biogen je podnio slične zahtjeve i prema European Medicines Agency te Swissmedic, a čije se odobrenje ne očekuje prije kraja 2021. Do njihovog odobrenja lijek će biti dostupan samo Amerikancima! Prije započinjanja terapije novim lijekom pacijenti će morati imati dijagnosticiranu bolest, potvrđeno prisustvo amiloidnog plaka u mozgu i biti u blagoj fazi demencije. Inače, poboljšanja u nekim moždanim funkcijama je do 80% što je za sada prva zaista optimistična vijest vezana za farmako terapiju demencije. OVO JE UJEDNO ZNAČAJNA POTVRDA NAŠIH (CENTRA ZA DEMENCIJU I ALZHEIMER UDRUŽENJA AiR) NASTOJANJA DA SE DEMENCIJA DIJAGNOSTICIRA PRAVOVREMENO I UZ OBAVLJANJE SVIH RELEVANTNIH TESTOVA KOJIMA SE OPRAVDAVA DIJAGNOSTIKA. Nažalost, u BiH nije moguće napraviti lumbalno testiranje koje otkriva i identifikuje postojanje amiloidnog plaka.

Čitaj više