DOBRO DOŠLI na zvaničnu stranicu CENTRA ZA DEMENCIJU

KO SMO
Centar za demenciju je i danas jedina Ustanova u BiH i regionu Zapadnog Balkana koja se bavi cjelokupnim problemom demencije. Osnovan je 01. Septembra 2013.godine od strane Alzheimer udruženja AiR-Sarajevo. Smješten je u vlastitom objektu od cca 300m2.

Filozofija Centra za demenciju je ne-farmakološki pristup u tretmanu demencije. Ovo znači sveobuhvatan i koordinisani pristup u tretmanu osobe koja pati od demencije, a koji podrazumijeva učešće medicinskog multi-disciplinarnog tima koji u saradnji sa interprofesionalnim terapeutskim timom radi na kontroli i poboljšavanju psiho-fizičkog stanja pacijenta.  Osnovna zadača Centra za demenciju je:

POMOĆ OSOBAMA KOJE ŽIVE SA DEMENCIJOM koja se odnosi na: dijagnosticiranje tipa demencije, određivanja medicinske terapije, kontrole stanja, provođenja različitih ne-farmakoloških terapija kroz programe:
1. PROGRAM PODRŠKE kojim se osobe koje su dobile dijagnozu određenog tipa demencije edukuju o demenciji i pripremaju za život nakon dijagnoze
2. DNEVNI CENTAR koji predstavlja program kojim se osobama do umjerenog težeg stadija bolesti pomaže da svoje stanje drže pod kontrolom i imaju blaže napredovanje bolesti čime poboljšavaju svoje ukupno stanje te provode svoje dane u dostojanstvu istovremeno produžavajući vrijeme u kojem su funkcionalni i izbjegavaju terminalna stanja bolesti.
3. PROGRAM REHABILITACIJE koji je osmišljen da pomogne osobi koja pati od demencije da svoje aktuelno stanje popravi i poboljša, da se edukuje o toku bolesti i mjerama koje je nužno da slijedi nakon provedenog programa kako bi bolest napredovala slabijim intenzitetom. Ovaj program je jako značajan i do sada smo postigli izvanredne rezultate u njegovoj implementaciji.

- POMOĆ NJEGOVATELJIMA - formalnim njegovateljima ili članu porodice koji se brine o osobi koja pati od demencije. Pod ovim terminom se podrazumijeva:
1. program podrške njegovatelju koji predstavlja savjetovanje i edukaciju,
2. psihološko savjetovanje radi rasterećenja od stresa i izgaranja usljed dugotrajne njege osobe koja pati od demencije.

POMOĆ LJEKARIMA PORODIČNE MEDICINE koja podrazumijeva:
1. EDUKACIJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE o demenciji koja ima cilj ranu detekciju bolesti radi uspostavljanja pravovremene dijagnoze potaknute iz PZZ,
2. SAVJETOVANJE radi boljeg prepoznavanja stanja i potreba osobe koja pati od demencije te načina kako aktuelno stanje pogođene osobe popraviti i poboljšati te koji su alati za to dostupni.

- EDUKATIVNO-SAVJETODAVNA POMOĆ koja se odnosi na realizaciju različitih programa kojima se podiže znanje i svijest o demenciji i potrebama osoba koje žive sa demencijom i njihovih njegovatelja. Do sada smo realizirali programe:
1. edukacija medicinskog i bolničkog osoblja
2. edukacija policijskih službenika
3. edukacija formalnih njegovatelja uposlenih u stračkim domovima ili gerontološkim centrima
4. edukacija psihologa, socijalnih radnika, raznih vrsta terapeuta
5. edukacija neformalnih njegovatelja

- IZRADA SMJERNICA za postupanje sa osobama koje pate od demencije u različitim prilikama i situacijama
1. "DEMENCIJA U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19" smjernice o prepoznavanju simptoma zaraze Covid-19, postupanju nakon dijagnosticiranja i mjere zaštite. Zvanične smjernice Federalnog Kriznog Štaba i Kantonalnih Zavoda za javno zdravlje.

- OBJAVLJIVANJE VLASTITE LITERATURE O DEMENCIJI što predstavlja istraživačko-naučni rad na temama demencije. Do sada smo izdali dvije autorske knjige:
1. "DEMENCIJA - ŠTA I KAKO DALJE" udžbenik za srednje medicinske škole koja je ujedno vodič kroz demenciju posvećen osobama pogođenim demencijom, njegovateljima i porodici.
2. "DEMENCIJA IZ UGLA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE" koja je vodič za ljekare porodične medicine i medicinske tehničare u PZZ
Koautori smo Transnacionalnog vodiča "Interprofessional management of dementia" koji je korišten kao podloga za online edukaciju u projektu INDEED finansiranom od strane EU INTERREG.
Izradili smo mnoštvo brošura o demenciji.

- PROVOĐENJE NAUČNIH ISTRAŽIVANJA - Do sada smo proveli više istraživanja. Najznačajnije je istraživanje "Demencija kao epidemija BH društva" kojim smo utvrdili broj oboljelih od nekog tipa demencije, a koje je potvrđeno i prihvaćeno. Radi se o 150.000 osoba sa demencijom u BiH.

- ORGANIZACIJA KONFERENCIJA I NAUČNIH SEMINARA na temu demencije.
1. iCoDem - Internacionalni kongres o demenciji koji se provodi svake druge parne godine u Sarajevu. Kongres kojemu je cilj edukacija o demenciji i širenje filozofije ne-farmakološkog pristupa u tretmanu demencije te neophodnosti multidisciplinarne i interprofesionalne saradnje,
2. Konferencije o podizanju svijesti o demenciji, kreiranju politika i razvoju strategija o demenciji
3. Dementia Master Class - stručno edukativna predavanja za neformalne i formalne njegovatelje u cilju dobivanja certifikata za rad sa osobama pogođenim demencijom