iCoDem/24 - Palijativna njega u Demenciji

iCoDem/24 - "Palijativna njega u Demenciji". Održava se u Sarajevu a tačnu lokaciju ćemo kasnije objaviti. U periodu do 01. Mart 2024. je period prikupljanja sažetaka predavanja. Predavanja mogu biti: stručnog, naučnog ili istraživačkog karaktera a teme pronađite u daljem tekstu.


  • Datum: 31.05.2024 08:00 - 02.06.2024 17:00
  • Lokacija Će biti proglašen

Čitaj više