MANIFEST "DOSTOJANSTVO U DIZAJNU - ZA OSOBE KOJE ŽIVE SA DEMENCIJOM" - od Design Dignity Dementia Team

MANIFEST "DOSTOJANSTVO U DIZAJNU - ZA OSOBE KOJE ŽIVE SA DEMENCIJOM" - od Design Dignity Dementia Team

incijativa o kreiranju boljeg okruženja za osobe sa demencijom vodeći računa o njihovim potrebama od faze projektovanja

Čitaj više