Članci #demencija


Demencija u vrijeme pandemije Covid19-preporuke

Demencija u vrijeme pandemije Covid19-preporuke

Preporuke koje definišu kako pristupati problemu demencije u vrijeme pandemije Covid19

Čitaj više  
Sarajevska deklaracija o demenciji Zapadnog Balkana

Sarajevska deklaracija o demenciji Zapadnog Balkana

Deklaracija o demenciji nastala kao zaključak zatvorenog sastanka predstavnika nadležnih Ministarstava zemalja ZB, eksperata i NVO pod pokroviteljstvom WHO, Alzheimer Disease International, Alzheimer Europe

Čitaj više  
Demencija iz ugla primarne zdravstvene zaštite

Demencija iz ugla primarne zdravstvene zaštite

Vodič za primarnu zdravstvenu zaštitu koji sadrži osnovne podatke o demenciji, uzrocima, toku, bolestima koje nose demenciju te donosi Protokol istraživanja radi uspostavljanja dijagnoze kao i par testova koji se mogu provesti u ambulantama a kojima je cilj potvrditi sumnju na demenciju. Udžbenik koji treba imati svaki ljekar porodične medicine na svome stolu

Demencija - šta i kako dalje

Demencija - šta i kako dalje

Udžbenik za: medicinske tehničare i njegovatelje koji će saznati sve o demenciji, nastanku, toku bolesti, fazama, potrebama osoba pogođenih demencijom, načinima njege i mjerama za prevazilaženje poremećaja ponašanja. Knjiga je odličan vodič koji će osobi koja živi sa demencijom pružiti sve informacije o bolesti i pripremama za teža stanja kao i vidovima podrške i načinima usporavanja bolesti.

Čitaj više