bih@demencija.org

Edukacija medicinskog osoblja Primarne zdravstvene zaštite o PRAVOVREMENOJ DIJAGNOZI.Edukacija prati vodič za ljekare primarne zdravstvene zaštite "Demencija iz ugla PZZ" koji nudi osnovne informacije o uzrocima, bolestima koje vode u demenciju, toku demencije, protokolu istraživanja radi uspostavljanja dijagnoze i kratke skrining testove koji mogu ukazati na demenciju.


  • Datum: 10.10.2019 12:00 - 10.10.2019 16:30
  • Lokacija BKC Tuzla (Mapa)
  • Više informacija: sala za Konferencije