bih@demencija.org

Edukacija medicinskog osoblja primarne zdravstvene zaštite o načinima i razlozima PRAVOVREMENE DIJAGNOZE DEMENCIJE. Edukacija prati vodič za ljekare primarne zdravstvene zaštite "Demencija iz ugla PZZ" koji nudi osnovne informacije o uzrocima, bolestima koje vode u demenciju, toku demencije, protokolu istraživanja radi uspostavljanja dijagnoze i kratke skrining testove koji mogu ukazati na demenciju.


  • Datum: 05.10.2019 10:00 - 05.10.2019 14:00
  • Lokacija hotel Holiday; Zmaja od Bosne 2; Sarajevo (Mapa)
  • Više informacija: sala Una - hotel Holiday Sarajevo