Žao mi je, registracija je završena.

Edukacija o NE-FARMAKOLOŠKOM PRISTUPU TRETMANA DEMENCIJE interprofesionalnog tima sastavljenog od: medicinskih sestara, psihologa, socijalnih radnika, art, muziko, okupacionih i fizio terapeuta, farmaceuta uz prisustvo učenika srednje medicinske škole i studenata medicinskog fakulteta. Partneri su iz 10 zemalja Dunavskog regiona došli iz Univerzitetskih i medicinskih ustanova.


  • Datum: 08.05.2018 13:00 - 10.05.2018 16:00
  • Lokacija hotel Holiday; Zmaja od Bosne br.2; 71000 Sarajevo (Mapa)