bih@demencija.org

iCoDem/18 je stručni Kongres o demenciji koji ove godine obrađuje


  • Datum: 21.11.2018 09:00 - 23.11.2018 17:00
  • Lokacija hotel Holiday; Zmaja od Bosne 4; 71 000; Sarajevo (Mapa)
  • Više informacija: sala Hercegovina