iCoDem kao stručni kongres o demenciji ove godine se održava pod nazivom "Demencija i Covid19". Razmatrat ćemo pitanja dijagnosticiranja infekcije Covid19 kod osoba koje žive sa demencijom te poslušati iskustva gerijatra uposlenog u gerijatrijskom centru najpogođenije regije Italije -Emilia Romagna te načine suzbijanja epidemije u Bosansko - Podrinjskom Kantonu kao jednom od najizloženijih Kantona na unos virusa izvana. Razgovarat će se i o biomarkerima, neuroimidžingu i pravovremenoj dijagnozi te prepoznavanju delirijuma.


  • Datum: 01.09.2020 09:00 - 01.09.2020 18:35
  • Lokacija Online događaj

bih@demencija.org