alz.udr.conf@gmail.com

Konferencija podržana od WHO, Alzheimer Disease International i Alzheimer Europe pod pokrovitljstvom Ministarstva zdravlja FBiH. Teme su vezane za identifikaciju problema osoba koje žive sa demencijom i osoba 65+ a odnose se na ljudska prava, položaj u društvu te prilagođenosti zdravstvenog, socijalnog i sistema stanovanja njihovim potrebama te prilagođenosti okoline i opreme prostora potrebama i mogućnostima ove kategorije i u tom kontekstu postojanje i razvoj politika i strategija(Nacionalnih strategija za borbu sa demencijom) te podizanje svijesti i edukacije o problemu demencije u društvima. Naravno u tom smislu se obrađuje i zajednička -međudržavna i regionalna saradnja nosilaca politika na kreiranju politika koje će pomoći da se neutraliziraju negativne posljedice demografskih promjena i migracionih kretanja.


  • Datum: 31.08.2020 09:00 - 01.09.2020 19:00
  • Lokacija Online događaj