Žao mi je, registracija je završena.

Forum koji se bavio problemima: demografije i migracija koje utiču na društva JI Evrope i zbog čega postoji deficit radne snage u sektorima zdravstva i njege. Okupio je važne učesnike iz Njemačke, Italije, Austrije, Slovenije, Rumunije, Hrvatske, BiH, Srbije i Grčke koji su u tri dana raspravljali šta bi trebale biti inovacije kojima bi se mogli riješiti nedostaci u sektorima zdravstva i njege i uspostaviti sistemi koji bi zadovoljili potrebe starijih osoba i među njima i osoba sa demencijom.


  • Datum: 01.06.2023 08:45 - 03.06.2023 15:45
  • Lokacija hotel hills Sarajevo (Mapa)
  • Više informacija: Butmirska cesta 18; Ilidža; Sarajevo; Bosna i Hercegovina