Sarajevska deklaracija o demenciji Zapadnog Balkana

Sarajevska deklaracija o demenciji Zapadnog Balkana

Deklaracija o demenciji nastala kao zaključak zatvorenog sastanka predstavnika nadležnih Ministarstava zemalja ZB, eksperata i NVO pod pokroviteljstvom WHO, Alzheimer Disease International, Alzheimer Europe

Čitaj više