PREDRASUDE - ALZHEIMEROVA BOLEST I DEMENCIJA - video

PREDRASUDE - ALZHEIMEROVA BOLEST I DEMENCIJA - video

Da li je Alzheimerova bolest različita od demencije? Postoji li test za dijagnosticiranje demencije? Whether is Alzheimer's disease different from dementia? Are there test to diagnose dementia?

Čitaj više  
ŠTA JE DEMENCIJA ? - video

ŠTA JE DEMENCIJA ? - video

Šta je demencija? Pogledajte kratki video koji će Vam na vrlo jednostavan način dati definiciju

Čitaj više  
PREDRASUDE - O NASLJEDNOSTI DEMENCIJE - video

PREDRASUDE - O NASLJEDNOSTI DEMENCIJE - video

Da li je demencija nasljedna? To je jedno od čestih pitanja sa kojima se susrećemo. Pogledajte video koji će Vam dati jednostavan odgovor te iskustvo porodice!

Čitaj više  
PREDRASUDE - POST DIJAGNOSTIČKI TRETMAN DEMENCIJE - video

PREDRASUDE - POST DIJAGNOSTIČKI TRETMAN DEMENCIJE - video

Šta nakon dijagnoze demencije? Post dijagnostički tretman sa ne-farmakološkim pristupom je jedini pravi odgovor za sve osobe koje imaju kognitivni deficit ili demenciju. Postojeći lijekovi nikada neće dati željeni rezultat ali su i pored toga poželjni jer pomažu ne-farmakološkom pristupu.

Čitaj više  
PREDRASUDE - SIMPTOMI I TIPOVI DEMENCIJE - video

PREDRASUDE - SIMPTOMI I TIPOVI DEMENCIJE - video

Koji su to simptomi i tipovi demencije? Pogledajte video koji će Vam odgovoriti na to pitanje!

Čitaj više  
SVE O DEMENCIJI - PITANJA I ODGOVORI - video

SVE O DEMENCIJI - PITANJA I ODGOVORI - video

Video koji će Vam dati odgovore na 10 najčešćih pitanja o demenciji!

Čitaj više  
ISKUSTVA PORODICA O DEMENCIJI - video

ISKUSTVA PORODICA O DEMENCIJI - video

Pogledajte video sa iskustvima porodica koje su imale osobe sa demencijom!

Čitaj više