DNEVNI CENTAR


Dnevni centar predstavlja program podrške osobama pogođenim demencijom. 

Nakon što Vam se dijagnosticira određeni tip demencije naredni korak je  edukacija o samoj bolesti, njenom toku te mjerama kojima se bolest usporava a negativne posljedice se neutraliziraju. 

Naravno, sa dijagnozom demencije život ne prestaje niti je dijagnoza razlog da se zatvorite u svoj dom i izolirate sami sebe! Naprotiv, dijagnozom počinje nova faza u Vašem životu.

Mi ćemo Vam u tome pomoći kroz programe Dnevnog centra - edukovat ćemo Vas o svemu što trebate znati o bolesti, njenom toku(fazama bolesti) i šta će Vam bolest donijeti svojim napredovanjem te KAKO PREVAZIĆI NEGATIVNA STANJA I ŠTA UČINITI DA DO TAKVIH STANJA NE DOLAZI, i sve to Vam pokazati u praksi! Vrijeme provedeno u Dnevnom centru ćemo iskoristiti i da Vam se kognitivno stanje popravi, da uspostavite nove socijalne konekcije te pronađete mjesto kojem ćete se često vračati i gdje ćete uvijek dobiti odgovor koji Vam nedostaje.

Dnevni centar je predviđen za osobe koje su do umjereno-teške faze demencije, a naša je preporuka da se uključite u što ranijoj fazi.