iCoDem/24 - "Palijativna njega u Demenciji". Održava se u Sarajevu a tačnu lokaciju ćemo kasnije objaviti. U periodu do 01. Mart 2024. je period prikupljanja sažetaka predavanja. Predavanja mogu biti: stručnog, naučnog ili istraživačkog karaktera a teme pronađite u daljem tekstu.


  • Datum: 31.05.2024 08:00 - 02.06.2024 17:00
  • Lokacija Će biti proglašen

Opis

iCoDem se ove godine održava po 7. put pod nazivom "Palijativna njega u Demenciji". 

Saradnici na projektu su: 

1. R. Hrvatska - psihijatrijska bolnica Ugljen, KBC Rebro, udruženje za palijativnu skrb hrvatskog liječničkog zbora

2. Sjeverna Makedonija - JZU specijalna bolnica za gerijatrijsku i palijativnu njegu "13 Noemvri"

3. Bosna i Hercegovina - psihijatrijska bolnica Jagomir, Centar za demenciju

Teme koje predavači mogu obrađivati u svojim prijedlozima predavanje se trebaju odnositi na sljedeće:

- palijativna njega u demenciji

- Parkinsonova bolest i demencije

- metode dijagnosticiranja demencije

- uzročnici demencije

- faktori uspjeha rehabilitacije i sprečavanja brzog kognitivnog propadanja

- rehabilitacija osoba koje žive sa demencijom

- Covid-19 i demencija

- post-dijagnostička njega u demenciji

- značaj ishrane u prevenciji i rehabilitaciji demencije

- projekti kreiranja zajednice "#PrijateljiDemencije" 

Radove treba dostaviti najkasnije do 01. Mart 2024. na mail: icodem@demencija.org

Odabarni autori će obavijest o odabiru dobiti 20.03.2024.

Radove dostaviti u word formatu, tekst Times New Roman, font 12, maksimalno 300 riječi. Rad treba sadržavati: naziv-font 16, boldirano; autor i koautor-font 16; afilacija autora i koautora; tekst: uvod, cilj, metod, rezultati, zaključak, ključne riječi, kratka biografija(do 50 riječi) sa slikom

iCoDem se kao naučni i međunarodni skup boduje najvišim brojem bodova od strane nadležnih komora, obrađuje temu demencije na multidisciplinaran način i okuplja učesnike svih profesija koje su u dodiru sa demencijom. iCoDem ima interaktivan pristup učesnicima kroz predavanja, forume, radionice i okrugle stolove a podstiče razmjenu znanja, ideja, iskustva. 

naucni odbor icodem24.pdf