Žao mi je, registracija je završena.

Inovacije u sektorima zdravstva i njege kroje mostove između Centralne i Jugoistočne Evrope/Innovations in the sectors of Health & Care Tailor Bridges between C&SE Europe

Ovo je prvi skup na ovu temu koji okuplja servis provajdere iz zdravstvenog i sektora njege iz regiona Centralne i JI Evrope. Biznis Forum je posvećen traženju rješenja za BUDUĆNOST NJEGE u ova dva Evropska regiona te izradi prijedloga MODELA koji bi bio/bili aplikativni i samodrživi u oba regiona i koji bi mogli riješiti pitanja sa kojima se susreću svi service provajderi(starački domovi, gerijatrijske ustanove, dnevni centri za osobe sa demencijom, hospisi itd) a tiču se: nedostatka radne snage, nedovoljnog znanja, loše uređenog sistema zdravstvene i socijalne zaštite i ne postojanja objedinjenih rješenja integrisane njege, odsustva post-dijagnostičke podrške osobama koje žive sa demencijom kroz sistem multidisciplinarnog nefarmakološkog pristupa itd. Takođe, ovo je prilika da IT kompanije i kao i druge grane privrede sagledaju realni potencijal ovih sektora i traže svoje mjesto u njemu kao jedan od sektora BUDUĆNOSTI. Teme će izložiti eksperti grupisani u 9 nacionalnih timova(Austrija, BiH, Hrvatska, Grčka, Italija, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija) a koji dolaze iz prakse i akademije. Debate će učesnicima obezbijediti dublji ulazak u svaku izloženu temu! Radionice u kojima će se raditi na Modelima će biti sastavljene iz svih zainteresovanih učesnika a ne samo predavača. Na kraju će biti donesen ZAKLJUČAK koji će biti u obliku DEKLARACIJE. This is the first meeting on this topic that brings together service providers from the health and care sector from the region of Central and SE Europe. The Business Forum is dedicated to searching for solutions for the FUTURE OF CARE in these two European regions and to developing a MODEL proposal that would be applicable and self-supporting in both regions and that could solve the issues faced by all service providers (nursing homes, geriatric institutions, day centers for people with dementia, hospices, etc.) and concern: lack of manpower, insufficient knowledge, poorly organized system of health and social protection and non-existence of unified solutions of integrated care, absence of post-diagnostic support for people living with dementia through a system of multidisciplinary non-pharmacological approach etc. Also, this is an opportunity for IT companies and other branches of the economy to see the real potential of these sectors and seek their place in it as one of the sectors of the FUTURE. The topics will be presented by experts grouped in 9 national teams (Austria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Greece, Italy, Germany, Romania, Slovenia, Serbia) who come from practice and academia. The debates will provide the participants with a deeper entry into each exposed topic! Workshops in which models will be worked on will be made up of all interested participants and not just lecturers. At the end, a CONCLUSION will be made, which will be in the form of a DECLARATION. #demencijaubih #alzheimerbih #centarzademenciju #bhdrustvoprijateljdemencije #icodem #icodem23


  • Datum: 01.06.2023 20:00 - 03.06.2023 16:00
  • Lokacija: hotel Hills; Sarajevo, Bosna i Hercegovina (Mapa)

Cijena: KM630

Čitaj više