Da li je Alzheimer isto što i demencija ?
Da li postoji razlika između Alzheimera i demencije?
Osnovna razlika je u tome da je Alzheimerova demencija nastala usljed razvoja Alzheimerove bolesti koja je neurodegenerativna progresivna bolest, dok je DEMENCIJA kliničku sindrom karakteriziran propadanjem ranije stečenih mentalnih funkcija, koji vodi smanjivanju ili nemogućnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti i predstavlja sniženje najmanje dvije intelektualne funkcije