DEMENCIJA IZ UGLA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

DEMENCIJA IZ UGLA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Demencija iz ugla primarne zdravstvene zaštite Vodič za primarnu zdravstvenu zaštitu koji sadrži osnovne podatke o demenciji, uzrocima, toku, bolestima koje nose demenciju te donosi Protokol istraživanja radi uspostavljanja dijagnoze kao i par testova koji se mogu provesti u ambulantama a kojima je cilj potvrditi sumnju na demenciju. Udžbenik koji treba imati svaki ljekar porodične medicine na svome stolu

Čitaj više