14 Dec
14Dec

BH društvo trpi velike demografske promjene te migraciju stanovništva i odljev stručnog kadra.

Imamo li rješenja kako će društvo organizirati dugotrajnu njegu osoba sa demencijom i svih ostalih grupa?

Komentari
* E-mail neće biti objavljen na sajtu.