11 Jan
11Jan

Fizičko nasilje je uobičajeno nad starijim osobama i osobama sa demencijom.

Osobe sa demencijom koje u pravilu nemaju dijagnozu i time nemaju sistamsku zaštitu niti nadzor trpe fizičko nasilje okoline pa i najbliže porodice.

Komentari
* E-mail neće biti objavljen na sajtu.