Demencija u vrijeme pandemije Covid-19

Demencija u vrijeme pandemije Covid-19

Preporuke koje definišu kako pristupati problemu demencije u vrijeme pandemije Covid19

Čitaj više  
Dementia at the time of Covid-19

Dementia at the time of Covid-19

This is the guidance that lead you through dementia in time of Covid-19

Čitaj više  
Demencija - šta i kako dalje - udžbenik

Demencija - šta i kako dalje - udžbenik

Demencija - šta i kako dalje Udžbenik za: medicinske tehničare i njegovatelje koji će saznati sve o demenciji, nastanku, toku bolesti, fazama, potrebama osoba pogođenih demencijom, načinima njege i mjerama za prevazilaženje poremećaja ponašanja. Knjiga je odličan vodič koji će osobi koja živi sa demencijom pružiti sve informacije o bolesti i pripremama za teža stanja kao i vidovima podrške i načinima usporavanja bolesti.

Čitaj više  
DEMENCIJA IZ UGLA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

DEMENCIJA IZ UGLA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Demencija iz ugla primarne zdravstvene zaštite Vodič za primarnu zdravstvenu zaštitu koji sadrži osnovne podatke o demenciji, uzrocima, toku, bolestima koje nose demenciju te donosi Protokol istraživanja radi uspostavljanja dijagnoze kao i par testova koji se mogu provesti u ambulantama a kojima je cilj potvrditi sumnju na demenciju. Udžbenik koji treba imati svaki ljekar porodične medicine na svome stolu

Čitaj više